En MR Arquitectura Tècnica som especialistes en tots els processos que contempla el sector de la construcció moderna. Serveis adequats a les necessitats de cada client perquè cada projecte sigui un èxit.

REFORMES

Entenem per reforma la redistribució interior d’un habitatge o un local per a adaptar-lo a un ús.

INTERIORISME

Són treballs destinats a crear un ambient dins d’un local o un habitatge, adequat a l’ús i als usuaris.

COORDINACIÓ DE SEGURETAT
I SALUT

Treball destinat a coordinar la prevenció de riscos laborals.

INFORMES

Redacció d’Inspeccions Tècniques d’Edificis, Cèdules d’habitabilitat, Informes de Patologies.

GESTIÓ D’OBRES

Gestió de tots els industrials, seguiment econòmic i de terminis per a realitzar una obra.

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ MATERIAL

Recepció de materials d’acord amb el projecte, el control de l’obra executada i el control de l’obra acabada en quant a la qualitat i a la quantitat.

¿Tens un projecte en el qual podem ajudar-te?

Contacta’ns